MM Magazyn Przemysłowy

Artykuł „Gładka i dokładna wymiarowo powierzchnia dzięki honowaniu” został doceniony przez czytelników MM Magazynu Przemysłowego – znalazł się na 3 miejscu TOP ONLINE w kwietniu 2016 r. Bardzo dziękuje czytelnikom MM Magazynu przemysłowego.