Oferta

Propagowanie rzetelnej wiedzy technologicznej, w tym doradztwo technologiczne, jest dla mnie jednym z głównych obszarów mojej zawodowej aktywności. Doświadczenie zdobywam od technikum (średniej szkoły technicznej) poprzez studia, pracę w przemyśle (F.W.P. VIS S.A. 1997-2000), prace naukowo-badawcze (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji). Cały czas utrzymuję kontakt z przemysłem.

Proces technologiczny postrzegam jako działania kompleksowe i nie skupiam się wyłącznie na jednym wybranym aspekcie. Interesuję się technikami wytwarzania, szczególnie obróbką skrawaniem. Interesuję się także obróbkami powierzchniowymi.


Prace i doradztwo naukowo-technologiczne

W ramach doradztwa, ale przede wszystkim wspierania technologicznego firm produkcyjnych oraz dystrybucyjnych realizujemy usługi infobrokerskie.

Infobrokerstwo – pozyskiwanie, organizacja i ocena (analiza) danych uzyskanych z różnych źródeł na podstawie ściśle określonego kryterium.

Jeżeli nie masz wystarczająco dużo czasu na pozyskanie danych, których potrzebujesz zapraszam do skorzystanie z tej oferty.

Zajmujemy się:

 • infobrokerstwem technologicznym,
 • analizami, opiniami i raportami w dziedzinie technik wytwarzania oraz procesów technologicznych,
 • opracowywanie (treści merytoryczne, grafika, fotografia produktowa i technologiczna, redakcja) artykułów, informacji na strony www i innych materiałów informacyjnych związanych z działalnością zleceniodawcy.

Stale współpracuje z magazynami: STAL. Metale & Nowe Technologie i MM Magazyn Przemysłowy.

Opracowuję materiały informacyjne dla firm związanych z technikami wytwarzania.

Wybrane podejmowane zagadnienia:

 • Obróbki specjalne i hybrydowe (np. połączenie druku 3D z proszków metali i frezowania w ramach jednej obrabiarki).
 • Jakościowe aspekty obróbki skrawaniem, międzyoperacyjna i ostateczna kontrola techniczna wyrobu – pomiary przedmiotu na obrabiarkach CNC.
 • Optymalizacja zgrubnej obróbki wydajnościowej (ang. HPM – High Performance Machining).

 Artykuły, publikacje internetowe

W ramach infobrokerstwa technologicznego opracowuję artykuły do czasopism w edycji papierowej oraz internetowej, a także materiały informacyjne dla firm o charakterze wewnętrznym oraz dla wsparcia technicznego. Współpracuję w tym zakresie z firmami dostarczającymi:

 • obrabiarki (producenci i dystrybutorzy);
 • oprzyrządowanie technologiczne;
 • technologie wykańczające i specjalne (m.in. honowanie z użyciem szczotek Flex-Hone, przepychanie oscylacyjne).

Publikacja o charakterze internetowym cechuje się określoną liczbą wyrazów (min. 301), właściwie dobraną i obrobioną grafiką oraz stosownym procentowym udziałem słów kluczowych.

Druk 3D - szefur.pl - Szef Utrzymania Ruchu

Przykład artykułu o outsourcingu w druku 3D w Polsce dla Szefa Utrzymania Ruchu.


Obróbki powierzchniowe

We współpracy z firmą S.T. Mechaniczne Sp. z o.o. świadczymy usługi doradztwa związanego z obróbkami powierzchniowymi i specjalnymi.

Obróbki powierzchniowe należą do obróbek wykańczających, a ich różnorodność związana jest z różnego rodzajami wymagań stawianymi wyrobom (np. właściwości warstwy wierzchniej powierzchni lufy). W ramach współpracy zajmujemy się takimi obróbkami jak:

 • honowanie z wykorzystaniem szczotek FLEX-HONE,
 • nagniatanie.

Firma MorekTECH wspiera S.T. Mechaniczne Sp. z o.o. poprzez współpracę naukowo-technologiczną w zakresie takich obróbeb i zastosowań jak:

 • przepychanie oscylacyjne,
 • dłutowanie na obrabiarkach CNC,
 • okrawanie,
 • zastosowanie osełek ceramicznych,
 • znakowanie części i wyrobów.

Ciekawą techniką wytwarzania jest przepychanie oscylacyjne, o którym więcej informacji zawarto we wpisie „Przepychanie oscylacyjne„. Technika ta jest wykorzystywana przy obróbce specjalnych śrub ampulowych/imbusowych. W produkcji masowej wykorzystuje się obróbkę plastyczną kucia na zimno lub na gorąco. W przypadku konstrukcji specjalnej wykorzystuje się obróbkę skrawaniem.

Przepychanie oscylacyjne - przepychacze.

Przepychanie oscylacyjne – przepychacze (fotografia produktowa).


 Fotografia produktowa i prezentacje

Realizujemy pierwsze projekty w ramach oferty fotografii produktowej i prezentacji. Pasja kreowania, syntezy obrazu i opisania fotografowanego obiektu wyłącznie poprzez obraz stanowi dla mnie i współpracowników prawdziwe wyzwanie. Ten obszar działalności wydaje się najbardziej wyróżniający się stylistycznie i w odbiorze. Natomiast pasja tworzenia, czy to obrazu, czy to fotografii, czy to słowa pisanego do przekazu informacji była, jest i będzie moją pasją, która pozwala na kształtowanie kreatywności i tym samym umiejętności pracy wielowariantowej.

Stawiamy pierwsze kroki, wkrótce otwarcie: mediapresentation.com.pl