Portale internetowe

Docelowo trzy portale internetowe o charakterze technologicznym (w zasadzie internetowe wortale technologiczne) będą przez MorekTECH zarządzane merytorycznie. Wszystkie trzy zostały opracowane od podstaw, od pomysłu przez MorekTECH. Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz kontakty z przemysłem, nie tylko w ramach pracy akademickiej ale również własne doświadczenie z pracy w przemyśle stanowi tu istotną wartość.

Proces kształcenia inżyniera czy technologa z uwagi na ilość wiedzy powinien w optymalny sposób umożliwiać jej opanowanie. W przypadku zawodów technicznych kluczową rolę odgrywają umiejętności podparte wiedzę, a nie sama wiedza. Z tego powodu tak ważne są praktyki, staże, wszelkie formy pozyskiwania i doskonalenia umiejętności. Współczesne programy nauczania niestety ograniczają tego typu formy, co nie jest zjawiskiem dobrym. Wdrożenie inżyniera, czy technika do pracy jest istotne, gdyż w tym przypadku czas wdrożenia decyduje kiedy nowy pracownik będzie już bardziej korzyścią niż osobą wymagającą opieki merytorycznej w dłuższej perspektywie czasowej.

Jest to szczególnie widoczne w przypadku technologów, którzy z natury swoich obowiązków powinni posiadać umiejętności i wiedzę z zakresu: konstrukcji, technik wytwarzania, procesów technologicznych, w tym także zarządzania. Bez praktycznego doskonalenia w tym zakresie nie ma możliwości ukształtowania inżyniera, czy technika, który sprawdzi się w zawodzie.

Istnienie wortali technologicznych ma na celu propagowanie rzetelnej wiedzy technologicznej, przedstawianie trendów rozwojowych, nowych konstrukcji i technologii, a także odwoływanie się do elementarnych podstaw. Nie jednokrotnie studenci wyrażali swoje nie do końca przychylne opinie odnośnie sprzętu wykorzystywanego w ramach warsztatów i laboratoriów. Z dydaktycznego punktu widzenia ten „stary” sprzęt idealnie ukazuje daną metodę pomiarową, czy sposób obróbki, zgodny z podręcznikowym opisem. Współczesne rozwiązania skrywają istotę funkcjonowania. Bez opanowania podstaw trudno potem swobodnie wykorzystywać najnowsze rozwiązania techniczne.

portal o technikach wytwarzania

technikiwytwarzania.pl

 

wortal highspeedmachining.pl

highspeedmachining.eu

 

procestechnologiczny.com.pl

procestechnologiczny.com.pl