Opracowywanie materiałów, w tym artykułów w wersji drukowanej oraz internetowej stanowi dla mnie wyzwanie, które lubię podejmować.
Prowadzenie wortalu technologicznego procestechnologiczny.com.pl dostarcza wiele emocji i wymaga rzetelności.

Doświadczenie zawodowe pozwala mi na krytyczne podejście do zagadnień technologicznych.

Pandemia COVID-19 znacząco wpływa na funkcjonowanie zakładów przemysłowych. W przygotowaniu jest oferta konsultacji zabezpieczeń przeciw epidemicznych we współpracy ze specjalistami z takich dziedzin jak biologia, ekotoksykologia, środki biobójcze, chemii, medycyny pracy.

procestechnologiczny.com.pl rysunekkonstrukcyjny.plArtykuły, techniczne materiały informacyjne